ERELONEN

Het Advocatenkantoor DUPONT BV BVBA zal de prijs voor de diensten die voor u worden verricht in uw dossier(s) berekenen volgens de bepalingen van artikel 446ter G.W. dat stelt: “de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht.” We dragen transparantie hoog in het vaandel. Daarom staan we erop met u onze ereloontarieven te delen. Zo staat u nooit voor verrassingen. Concrete ereloonafspraken worden gemaakt bij de aanvang van het dossier. Deze kunnen in de loop van het geschil  aangepast worden naar gelang van de evolutie van het dossier.

Het ereloon kan afhankelijk van de aard en het resultaat van de zaak op verschillende wijzen berekend worden:

 • Volgens een uurtarief: alsdan wordt de tijd die aan de zaak gewerkt werd aangerekend aan een basisuurtarief tussen €125,00 en €175,00. Het uurtarief hangt af van verschillende factoren als daar zijn: de ervaring van de advocaat, de aard en de complexiteit van de zaak, of de zaak dringend was, enz.
 • Volgens de waarde van de zaak: alsdan betaalt u een bepaald percentage op de geclaimde of gerecupereerde bedragen.
  < €6.000,00 : 15%
  €6.000,00 – < €100.000,00 : 10%
  > €100.000,00 : 8%
 • Volgens de geleverde prestaties: alsdan betaalt u volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid, enz.
 • Tegen een vast bedrag: enkel ingeval vooraf een totaalbedrag werd overeen gekomen.
 • Volgens een abonnement: deze methode geldt enkel voor bedrijven die op regelmatige basis verschillende zaken aan het kantoor toevertrouwen.

Naast het ereloon is tevens een vergoeding verschuldigd voor de kantoorkosten als daar zijn (niet-limitatief):

 • Opening dossier: €62,00
 • dactylografie: €12,00 per blad
 • koppies – scans: €0,30  per blad;
 • kilometervergoeding: €0,50  per kilometer;
 • financiële verrichtingen: €2,50 per verrichting;

Sinds 1/01/2014 is op onze prestaties en kosten ook 21% BTW verschuldigd.